facebooktwitgoogle

shop

Možnosti a formy spolupráce

Našim klientom ponúkame niekoľko overených možností spolupráce.


Plošná inzercia – jej najväčšou prednosťou je absolútna voľnosť inzerenta v obsahovom aj v grafickom stvárnení odovzdávaného reklamného posolstva. Prijímame hotové inzertné vizuály (vo formáte tlačového pdf). V prípade potreby však naše grafické štúdio dokáže vyhotoviť inzertný vizuál podľa požiadavok klienta z dodaných podkladov. Naši klienti väčšinou využívajú celostranové formáty inzercie (227 × 297 mm), ktoré zvyčajne umiestňujeme na pravé strany, na pravo za redakčný text alebo PR článok toho istého klienta. Dá sa vytvoriť aj polstranový formát inzercie na šírku alebo na výšku. V takomto prípade však nemôžeme garantovať, že inzercia bude umiestnená na strane samostatne, alebo že bude na pravej strane.


PR článok
– kombinuje text s výpovednou silou fotografií, schém, vizualizácií, náčrtov. Umožňuje inzerentovi písať o svojom produkte alebo technológii a doložiť k textu dokumentačné alebo ilustračné obrázky. Grafickú úpravu PR článku určuje redakcia po dohode s klientom tak, aby zodpovedala celkovému layoutu magazínu. Na jednu stranu PR článku sa zvyčajne zmestí 2 000 až 2 500 znakov textu (s medzerami) a približne tri fotografie. Optimálny rozsah PR článku je jedna strana.


Spolupráca na redakčnom článku
– najčastejšie ide o prezentovanie absolútnej novinky - produktu alebo technológie. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť čitateľom informáciu o novom trende, plní teda akúsi osvetovú funkciu. Redakčný článok nemá reklamný charakter a zvyčajne si ho vyžiada redakcia na základe poznatkov o produkcii spolupracujúcej spoločnosti.

Iné formy
– samozrejme, sme otvorení a prístupní akýmkoľvek netradičným formátom inzercie, dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám klienta, aby sme naplnili jeho predstavu o efektívnej a účinnej forme reklamy.

 

instrukcie k inzercii